Rss

Körstart den 10 september

Linnékören har fått klartecken från universitetet att använda körsalen “Strindberg” i F-huset under hösten. Första körrepetitionen kommer att vara tisdagen den 10 september kl 19.00

De första två repetitionerna kommer att vara “prova på-tillfällen”, därefter kommer höstens projekt att påbörjas.

Comments are closed.